מובן כי בעלי היחידות בבנין לא ישאו בכל תשלום ו/או הוצאה עקב ביצוע הפרויקט והשלמתו. התמורה הסופית לה יהיה זכאי הקבלן תהיה קבלת הזכויות ביחידות שתיבננה על ידו על גג הבנין, לאחר השלמת מלוא התחייבויותיו כלפי בעלי היחידות בבנין.
תמ"א 38.....
אוריון  -  שיווק באינטרנט | בניית אתרים